Jak ogłosić upadłość firmy?

Chociaż w wielu przypadkach byłoby to bardzo wygodne, dopiero w sytuacji, w której zgłosimy się do sądu i poprze on naszą decyzję, będziemy mogli ogłosić, że nasza firma upadła i jest bankrutem. Oznacza to, że zakończyła swoją działalność, a majątek, który będziemy posiadali, zostanie przeznaczony na licytację. To będzie z kolei miało na celu regulację pozostałych po firmie długów wobec wierzycieli.

Ogłoszeniem upadłości firmy zajmują się odpowiednie sądy

ogłoszenie upadłości firmyDla niektórych firm jest to jedyna opcja na to, żeby nie wpędzić swoich posiadaczy w jeszcze większe długi. Trzeba wiedzieć, jak można skutecznie zrealizować skuteczne zadania, które pozwolą nam na odpowiednie przygotowanie wniosku o upadłość. Nasze pierwsze kroki powinny być skierowane do odpowiedniej kancelarii prawnej. Czasem okazuje się, że nasza firma będzie w stanie spłacać część zadłużenia, gdy tylko zacznie wyprzedawać swój majątek, który udało jej się zgromadzić. Jeżeli potrzebne nam jest ogłoszenie upadłości firmy to będziemy musieli poprzedzić to wnioskiem do sądu. Po zbadaniu stanu faktycznego oraz okoliczności, sąd może stwierdzić, że nasza firma faktycznie upadła i nie ma już szans, aby ją uratować. Wówczas wyznacza się syndyka, czyli osobę odpowiedzialną za to, żeby możliwe było skutecznie rozwiązanie kwestii, jaką jest sprzedaż majątku w celu spłaty zadłużeń, kredytów, rat oraz pokrycia innych kosztów.

Im więcej firm ogłasza upadłość, tym gorzej dla naszej gospodarki, dlatego najpierw próbuje się różnych kroków, takich chociażby jak restrukturyzacja, której należy się podejmować w odpowiedni sposób. Wiedza na ten temat będzie dla nas przydatna, a dzięki niej uda się nam skutecznie zredukować ryzyko bankructwa, które będzie mogło zawisnąć nad nami w licznych sytuacjach.