Co to jest trening funkcji poznawczych?

Studiuję pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Zielonej Górze. Jestem już na drugim roku. Studia są naprawdę bardzo ciekawe i inspirujące. Po studiach chciałabym pracować w przedszkolu. Bardzo lubię maluchy i zawsze z wielką chęcią zajmuję się moimi siostrzeńcami.

Praca semestralna z treningu funkcji poznawczych

trening funkcji poznawczych dla dzieciZajęcia na studiach mam od rana czasami aż do wieczora. Mam sporo wykładów i bardzo dużo ćwiczeń. Nauce poświęcam dużo czasu. Do przyszłego tygodnia mam do napisania pracę semestralną. Tematem jest trening funkcji poznawczych dla dzieci. Pisząc pracę dowiedziałam się, że trening poznawczy skupia się na wykorzystywaniu i podtrzymywaniu zasobów posiadanych przez pacjenta. Jest to regularne angażowanie go w zadania indywidualnie dostosowane do możliwości i bazujące na posiadanych kompetencjach. Metoda treningu poznawczego bazuje na ćwiczeniach wzmacniających samodzielność w procesie myślenia. Pisząc prace korzystałam z wielu publikacji i artykułów. Przewodnim motywem pracy były funkcje poznawcze, które są  zbiorem umiejętności, które umożliwiają poznawanie rzeczywistości, orientację w przestrzeni, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie zdobywanych informacji. Istotne jest to żeby rozmawiać i zadawać pytania dziecku. Zachęcać dziecko do opisywania swoimi własnymi słowami np. treści książki i odtwarzanie minionego dnia: gdzie było i co widziało itp. Wiadomości zawarte w pracy na pewno przydadzą mi się w przyszłości w pracy pedagoga.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest wszechstronny rozwój zwłaszcza w okresie dziecięcym. Pomocny w tym jest trening funkcji kognitywnych pod okiem doświadczonych ekspertów. Po zakończeniu będę mogła prowadzić zajęcia i kursy z tego tematu.