Korzystamy z ubezpieczenia lekarskiego

Zawód lekarza jest związany z codziennym podejmowaniem decyzji odnośnie zdrowia oraz życia ludzi. Każdy błąd medyczny czy niepożądane zdarzenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną czy konsekwencjami materialnymi. Warto więc zdecydować się na odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli na pokrycie wysokości rekompensaty. Ubezpieczenia lekarskie stanowią bowiem wręcz niezbędny element pracy medyka.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenia lekarskie?

polecane ubezpieczenia lekarskieTypowe ryzyko zawodowe obejmuje interakcje lekarzy z pacjentami. Lekarz odpowiada za wszelkie działania oraz porady udzielane pacjentom. Jeżeli pacjent uważa, że medyk popełnił błąd medyczny, to może podać lekarza do sądu. Inne zagrożenia, jakie mogą napotykać lekarze i praktyki medyczne, mogą obejmować uszkodzenia mienia, wypadki związane z pacjentami albo pracownikami, jak również zakażenia. Warto zdecydować się na polecane ubezpieczenia lekarskie. Można je podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe ubezpieczenia lekarskie są to takie, które obejmuje ustawa. Dobrowolne to natomiast te, które można wykupić dodatkowo, na przykład przez pracodawcę albo osobiście. Ubezpieczenia lekarskie obowiązkowe bywają niewystarczające. Tyczy się to przede wszystkim tych lekarzy, którzy wykonują specjalizacje podwyższonego ryzyka. Obejmuje to między innymi chirurgów, anestezjologów, ginekologów-położników oraz medyków, którzy wykonują zabiegi wymagające zgody pacjenta. Wyższy poziom ubezpieczenia zapewniają dobrowolne OC.

Opcji dobrowolnego ubezpieczenia dla lekarzy jest wiele, a wybór powinien być determinowany rodzajem specjalizacji, a także świadomością, iż wysokość rekompensat z każdym rokiem staje się coraz wyższa. Kwestia, na jaką należy zwracać uwagę, to suma ubezpieczenia, jaka jest przewidziana na jedno zdarzenie szkody. Jest to istotne, ponieważ rzadko ten sam lekarz popełnia dwa błędy w czasie trwania tej samej polisy ubezpieczeniowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi